Information til forældre

 

Det er vigtigt for kommunen at give dig og dit barn den bedst mulige støtte i forhold til dit barns dagligdag og trivsel. Formålet med BørnUngeLiv er at give din kommune denne vigtige viden – herunder viden om helbred, sundhedsvaner og sociale relationer.

Spørgeskemabesvarelserne udgør samlede sundhedsprofiler i de enkelte daginstitutioner og i den enkelte kommune. Besvarelserne kan samtidig danne grundlag for sundhedsplejens arbejde og bidrage til at igangsætte relevante pædagogiske og sundhedsfremmende indsatser.

Behandling af oplysninger
Det er op til kommunen, på hvilke årgange de ønsker at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Er der spørgsmål, man ikke ønsker at svare på, kan man springe det over.

 

Generelt om personoplysninger
Behandlingen af oplysninger foretages i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Alle oplysninger overføres via en sikker forbindelse og behandles fortroligt af de enkelte kommuner.